FAQ

Jaka jest koncepcja i cel FutNat?

Naszym głównym celem jest zaoferowanie młodym zawodnikom alternatywy dla ich rodzimego rynku oraz nadanie odpowiedniego impulsu ich rozwojowi i karierze poprzez umiejętne przeniesienie ich do odpowiednich lig w kraju i za granicą. Często zmiana otoczenia powoduje zwiększenie atrakcyjności zawodnika nie tylko na własnym rynku, lecz także na rynku zagranicznym i w ten sposób zwiększa wartość zawodnika, a tym samym możliwości indywidualnego awansu.

Dlaczego współpraca z FutNat może być lukratywna i interesująca dla klubów?

Współpraca jest korzystna dla klubów, ponieważ oferujemy nie tylko zawodników dostępnych w naszym portfolio, lecz także aktywnie obserwujemy rynek piłkarski, poszukując zawodników, którzy spełniają odpowiednie kryteria wyznaczone uprzednio przez drużynę.

Ponadto posiadamy liczne kontakty z zawodnikami i akademiami na różnych poziomach w wielu krajach. Zawodnicy są wyszukiwani uwzględniając konkretnie zapotrzebowanie klubów, dzięki czemu drużyna ma możliwość skorzystania z bezpłatnego scoutingu i wyszukiwania zawodników w okresie trwania współpracy.

Co charakteryzuje współpracę z FutNat?

Uczciwa, otwarta i oparta na zasadach fair play współpraca mająca na celu długotrwałą kooperację naszej agencji z klubami i zawodnikami. Celem nie jest jednorazowy transfer, lecz indywidualne wspieranie klubów i zawodników przez długi okres.

Czy praca z FutNat wiąże się z ryzykiem?

Zawodnicy oraz kluby nie ponoszą żadnego ryzyka.
Zarówno jednym, jak i drugim gwarantujemy owocną współpracę i obustronne zadowolenie. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn nie dojdzie do transferu współpraca z naszą agencją pozostanie bezpłatna.

Skąd pochodzą oferty w wiadomościach/news?

Dzięki dobrym kontaktom z wieloma klubami w różnych ligach otrzymujemy zapytania o poszukiwanych zawodników bezpośrednio od klubów. Dla zawodników oznacza to, że oferty są w 100% prawdziwe i z pierwszej ręki.

Co oznacza dla zawodnika trening testowy/test?

Trening testowy może być bardzo zróżnicowany. Jeśli ze względu na naszą współpracę kluby mają czas na obserwację interesującego zawodnika już w trakcie sezonu, zostaną oni zaproszeni jedynie na obowiązkowe badania lekarskie/medyczne.

Jeśli wcześniej nie jest możliwe przeprowadzenie obserwacji zawodnika, zostaje on zaproszony na trening próbny, gdzie zostaje zintegrowany i uczestniczy w treningu drużynowym. Nie jest to jednak forma castingu, w którym wielu zawodników pokazuje swoje umiejętności, lecz bardzo indywidualne testy konkretnego zawodnika na poszukiwaną przez drużynę pozycję.

Jakie koszty zawodnik będzie musiał ponieść podczas testu?

Koszty zależą od formy testu i samej drużyny. Zawodnik może zawsze liczyć na darmowy nocleg. Wszystkie inne potencjalne koszty są negocjowane indywidualnie z klubem.

Dla profesjonalnych zawodników, którzy zostali wybrani na podstawie obserwacji i przyjeżdżają tylko na badania lekarskie/medyczne przyjazd nie wiąże się z żadnymi kosztami.